SERVICE AV FLYTVÄSTAR

Din uppblåsbara räddningsväst är basen i din personliga räddningsutrustning ombord. Räddningsvästen skall servas årligen för att garantera att den fungerar vid ett haveri.

I vår butik och på vårt varv utför vi auktoriserad service av Baltic Safety’s flytvästar. Vi servar naturligtvis även andra på marknaden förekommande flytvästar.

Vid service kontrollerar vi med manometer att västarna håller trycket över tid, vid behov byter vi även ut kolsyrepatron och cartridge (utlösare).

Du kan lämna och hämta dina västar i vår butik på Ölandskajen 10 eller på vårt varv på Barlastgatan 6.